Hallintoneuvoston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin perjantaina 22.11.  Helsingin Päävartion tiloissa.

Ennen syyskokousta Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen toivotti säätiön edustajat tervetulleeksi Päävartioon ja kertoi päävartion historiasta ja rykmentin ajankohtaisista asioista.

Syyskokouksessaan hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotukseksi vuodelle 2020. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi esitetyt hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten henkilövalinnat.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi yksi kokouksen keskeinen asia oli säätiön sääntöjen muuttaminen liittyen  uuden Jalkaväkimuseosäätiön perustamiseen.

Hallintoneuvosto valtuutti kevätkokouksessaan 2019 hallituksen jatkamaan silloin esitettyä valmistelua Jalkaväkimuseosäätiön perustamiseksi museon toiminnalle elintärkeän valtionosuuden turvaamiseksi. Valmistelujen edetessä ja perustettavan museosäätiön sääntöluonnoksen valmistuessa kävi ilmeiseksi, että säätiön säännöt vaativat päivitystä museon ohjaamiseen ja jalkaväen perinteiden säilyttämiseen liittyvien sanamuotojen osalta.  Sääntömuutoksen tarkoituksena onkin irtautua sellaisista sidoksista, jotka jatkossa tulevat olemaan Jalkaväkimuseosäätiön toimintakenttää. Lisäksi sääntömuutos  mahdollistaa säätiön ”palaamisen takaisin juurilleen”. Kun Oikeusministeriön päätös säätiön hyväksymisestä annettiin 25.2.1958 ja Jalkaväen Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 6.3.1958, silloin hyväksyttyjen sääntöjen 2 §:n mukaan on Jalkaväen Säätiön tarkoituksena on:

Maamme pääaselajin, jalkaväen kehityksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville henkilöille sekä tukee ja edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa.”

Hallintoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen sääntömuutokseksi.

Hallintoneuvoston kokoonpano 22.11.2019 lukien:

– Kenraalimajuri  (evp) Juha-Pekka Liikola (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
– Eversti Rainer Peltoniemi 
– Kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Aspara 
– Lakiasiainjohtaja Harri Christensen 
– Hallituksen puheenjohtaja Bernt Ehrnrooth
– Toimitusjohtaja Juhani Elomaa (teollisuusneuvos Erkko Kajanderin tilalle)
– Kaupunginjohtaja Timo Halonen (valittiin uudelleen)
– Kenraaliluutnantti  Petri Hulkko 
Teollisuusneuvos Kari Kallonen (valittiin uudelleen)
– Kenraalimajuri Pasi Kostamovaara 
– Toimitusjohtaja Timo Leppänen
– Toimitusjohtaja Pauli Mikkola
– Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen 
– Prikaatikenraali  (evp) Jukka Ojala 
– Maajohtaja Jukka Perttula 
– Toimitusjohtaja Jarmo Puputti (valittiin uudelleen)

Hallituksen kokoonpano 22.11.2019 lukien:

– Eversti (evp) Jari Kytölä (puheenjohtaja, valittiin uudelleen)
– Asianajaja Antti Hannula
– Everstiluutnantti (evp) Martti Koivula
– Eversti (evp) Markku Manninen 
– Toimitusjohtaja Veli-Heikki Saari (valittiin uudelleen)
– Toimitusjohtaja Juha Sarsama (valittiin uudelleen)
– Everstiluutnantti Vesa Volanen (varapuheenjohtaja) 

Säätiön sihteerinä jatkaa everstiluutnantti (evp) Kari Sainio.